Opening Robuust

<< terug
16 november 2018

Onder grote belangstelling van de politiek en ondernemers uit de DDFK gemeenten en andere belangstellenden is vrijdag 16 november 2018 het re-integratie centrum Robuust door bestuurder en wethouder de heer P. Maasbommel heropend.
 
De heer Maasbommel refereert aan het ontstaan van het Test en Trainingscentrum in 2014. Sinds die tijd hebben al meer dan 2000 mensen gebruik gemaakt van deze organisatie en zijn er meer dan 40% van de deelnemers uitgestroomd naar betaald werk. De heer Maasbommel benadrukt het maatschappelijk belang om mensen mee te laten participeren in de maatschappij. “Het is mooi als mensen een doel hebben, een omgeving waar je samen met collega’s iets kunt realiseren”.
 
Robuust zal diverse leersoorten aanbieden, zo worden er mogelijkheden geboden voor mensen die een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierin zal ook nauw samengewerkt worden met de gebiedsteams van de DDFK gemeenten. Daarnaast is er een samenwerking met de  Provinciale bibliotheken, scholen en vrijwilligersorganisaties.
Voor het aanleren van vakvaardigheden is de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. Zo zijn de eerste mensen al gestart voor het vak van Modinette. Daarnaast is er een afdeling opgezet om de basis beginselen te leren in de houtbewerking. Meerdere opleidingssoorten worden op dit moment in samenspraak met het bedrijfsleven besproken.