Over ons

Bij Robuust werken we samen met ondernemers uit de regio om de deelnemer in beweging te krijgen, te ontwikkelen en weer mee te laten doen in de maatschappij. Bij Robuust bieden we twee verschillende routes aan.

Route 1

Wanneer een deelnemer (nog) niet in staat is tot regelmatige arbeid starten we met activering. De activiteiten van deze route bestaan onder andere uit het bezig zijn om de talenten te ontplooien, ritme op te bouwen en weer ‘onder de mensen te zijn’. We willen graag dat iedereen in beweging komt, zich ontwikkelt en weer mee kan doen in de maatschappij. Robuust is hier een belangrijke schakel in. Door ondersteuning te bieden op de leefgebieden (gezondheid / financiën / laaggeletterdheid / fysieke of psychische beperkingen) wordt tijdens deze route gewerkt aan belemmeringen die het activeren in de weg staan. Op deze manier wordt de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemer vergroot. Het einddoel van deze route is het doorstromen naar het ontwikkeltraject naar werk. Waar dit niet mogelijk is, wordt er gekeken of vrijwilligerswerk tot de mogelijkheden behoort.
 

Route 2

Tijdens deze route worden deelnemers begeleid naar een betaalde baan. De kandidaten stromen dan via Robuust door naar de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat deelnemers door te werken en te leren bij Robuust weer in het werkritme komen. Tijdens de eerste fase van de route wordt bekeken welke competenties en vaardigheden nog ontwikkeld kunnen worden en welk beroep het beste bij de deelnemer past. Vervolgens worden werknemersvaardigheden getraind op de werkvloer en vakvaardigheden aangeleerd van het beroep dat bij hen past. Hierbij wordt de reguliere werksetting zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast krijgen deelnemers training op het vlak van sollicitatievaardigheden en het opstellen van een CV. Wanneer de deelnemer werkfit is wordt hij/zij gematcht op de vacatures van het accountmanagement van NEF om zo uit te stromen naar een betaalde baan.